CẬP NHẬT v/v Tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014

Kết thúc thời hạn nhận đơn tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014, Hội Đồng Tuyển Chọn cho biết đã nhận được tổng cộng 72 hồ sơ. Bản Tin Cộng Đồng sẽ có kết quả và hình ảnh học sinh … Continue reading

Danh Sách Đợt 5 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading

Danh Sách Đợt 4 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading

Danh Sách Đợt 3 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ : CÔNG BỐ LIÊN DANH ỨNG CỬ HỢP LỆ VÀO CHỨC CHỦ TỊCH & PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ-DO UTAH (NHIỆM KỲ 2014-2016) Chiều … Continue reading

We are so proud of you, Miss United Nations USA 2013!

Cô Rosie Nguyễn, 23 tuổi, sinh viên trường Đại Học Utah ngành Truyền Thông , đồng thời cũng là Miss United Nations USA 2013 và Á Hậu 2 trong cuộc thi  Hoa Hậu Áo Dài Utah do Ban Chấp Hành Cộng Đồng … Continue reading

Danh Sách Đợt 2 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading