Học Sinh Xuất Sắc 2013

Trong Hội Xuân Quý Tỵ 2013 do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah tổ chức, có tất cả 59 học sinh từ lớp 8 đến Đại Học Năm Thứ Nhất có số điểm GPA từ 3.9 trở lên được lãnh bằng khen và $50.00USD tưởng thưởng của Cộng Đồng.

BTIN 2

BTIN 2

BTIN 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s