We are so proud of you, Miss United Nations USA 2013!

Cô Rosie Nguyễn, 23 tuổi, sinh viên trường Đại Học Utah ngành Truyền Thông , đồng thời cũng là Miss United Nations USA 2013 và Á Hậu 2 trong cuộc thi  Hoa Hậu Áo Dài Utah do Ban Chấp Hành Cộng Đồng … Continue reading

Danh Sách Đợt 2 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading