Danh Sách Đợt 2 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

LOGO_NEW_WEB

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho

HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014

của Cộng Đồng Người Việt tại Utah:

26. Ô. Đặng Đình Sính: $50.00
27. ÔB Quới Le & Hoa Kieu Lê: $50.00

28. Nguyễn Chưởng Cẩm Huệ: $30.00
29. Đặng Thị Mỹ Hằng: $20.00
30. ÔB Nguyễn Mạnh Trí: $100.00
31. Ô Võ Sơn: $30.00
32. Ông Ngoại của Duy: $100.00

Up-to-date: $2,600.00

Câp nhật Dec 1, 2013.

Danh Sách Đợt 1

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s