Câu chuyện của các Thí Sinh Hoa Hậu Áo Dài Utah 2014

Two years ago, a new group of women met through the Miss Vietnam Utah 2012 program “Hai năm trước, một nhóm thiếu nữ gặp nhau qua kỳ thi Hoa Hậu (Áo Dài) Việt Nam Utah 2012 But in the end, … Continue reading

Danh Sách Học Sinh Xuất Sắc Được Tưởng Thưởng trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 – CĐ NVTD/UT

Có tất cả 66 Học sinh từ lớp 8 đến Đại Học Năm Thứ Nhất với điểm GPA từ 3.9 trở lên được tưởng thưởng trong trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah … Continue reading

Danh Sách Đợt 6 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading

CẬP NHẬT v/v Tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014

Kết thúc thời hạn nhận đơn tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014, Hội Đồng Tuyển Chọn cho biết đã nhận được tổng cộng 72 hồ sơ. Bản Tin Cộng Đồng sẽ có kết quả và hình ảnh học sinh … Continue reading

Danh Sách Đợt 5 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading

Danh Sách Đợt 4 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading

Danh Sách Đợt 3 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ : CÔNG BỐ LIÊN DANH ỨNG CỬ HỢP LỆ VÀO CHỨC CHỦ TỊCH & PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ-DO UTAH (NHIỆM KỲ 2014-2016) Chiều … Continue reading