CẬP NHẬT v/v Tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014

Kết thúc thời hạn nhận đơn tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014, Hội Đồng Tuyển Chọn cho biết đã nhận được tổng cộng 72 hồ sơ.

Bản Tin Cộng Đồng sẽ có kết quả và hình ảnh học sinh được phát thưởng trong Bản Tin Xuân Giáp Ngọ – số 129 – phát hành vào giữa tháng 1, 2014.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s