Danh Sách Đợt 3 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

LOGO_NEW_WEB

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho

HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014

của Cộng Đồng Người Việt tại Utah:

33. National Independent Insurance: $400
34. Fast Cuts: $40
35. Tiệm vàng Kim Xuân: $100
36. Tiệm vàng Kim Hưng: $10
37. Hương: $20
38. BS Lê Thiên Kiều: $300
39. Double Save: $15
40. K & A Hair Salon: $50
41. Vũ Thị Nhung: $50
42. Hair Salon 2000: $20
43. May’s Travel: $75
44. Phở SaiGon Noodle House: $100
45. Binh Minh Bida: $50
46. Saigon Hairs: $30
47. Mimosa: $50
48. Phở Biên Hòa: $100
49. HênXui Bida: $50
50. Tiệm vàng Kim Ngân: $50
51. ÔB Nguyễn Công Đôn: $50
52. ÔB Trần Thành Tựu: $50
53. Thai Ngoc Trinh: $30
54. ÔB. Tony Zhou: $50
55. A Trịnh: $100
56. ÔB. Scott Trinh: Cuộn pháo
57. ÔB. Hải Trịnh: $150
UP-TO-DATE: $4,540

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s