Danh Sách Đợt 4 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

LOGO_NEW_WEB

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho

HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014

của Cộng Đồng Người Việt tại Utah:

58. Valley Pharmacy: $500
59. Phở Green Papaya: $50
60. Manhattan Nails & Hair: $100
61. Tiffany Hồ: $30
62. Bao Nguyen Allstate Insurance: $100
63. Song’s Nails: $30
64. Phở Cali: $100
65. OH Mai: $400
66. Dzung Photo: $100
67. Sách Phạm: $20
68. Cường TMobile: $100
UP-TO-DATE: $6,070

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s