Danh Sách Đợt 5 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

LOGO_NEW_WEB

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho

HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014

của Cộng Đồng Người Việt tại Utah:

69. Chợ Hồng Phát: $300
70. Top Nails & Hair Beauty School: $100
71. Bác sĩ Anh Tai Nguyen MD: $100
72. Tiến Đạt Video: $50
73. Y2K Nails: $50
74. Hoang That Ton: $20
75. Tấn & Sara Lê: $100
76. ÔB Binh Thanh Nguyen: $100
77. West Valley Family & Preventive Medicine-Tan Tran MD: $300
78. ÔB Ton-Than TranLy: $50
79. ÔB Wayne & Phượng Isaacs (clinton): $50
80. Kiều Võ: $50
UP-TO-DATE: $7,340

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s