THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

THÔNG BÁO SỐ 2 CỦA BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ : CÔNG BỐ LIÊN DANH ỨNG CỬ HỢP LỆ VÀO CHỨC CHỦ TỊCH & PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ-DO UTAH (NHIỆM KỲ 2014-2016)

Chiều ngày Chủ nhật, 08 tháng 12-2013, đúng vào lúc 6.00 pm, ngày và giờ khóa sổ, hết hạn nạp đơn Ứng cử vào chức Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng người Việt Tự-do Utah.
Chúng tôi : ông Nguyễn Thái Đệ, Trưởng ban Tổ chức Bầu cử, ông Phạm Trọng Nghĩa, PhóTrưởng ban Tổ chức Bầu cử, hiện diện tại Văn phòng Ban Tổ chức Bầu cử (tức tại VP /BCH/CĐNVTD/UT, địa chỉ số 2470 S. Redwood Rd., Suite 212, West Valley City, UT 84119, trong khu LATINO MALL), xin ghi nhận :

CHỈ CÓ1 (một) LIÊN DANH ỨNG CỬ ĐƯỢC XEM XÉT LÀ HỢP LỆ
Đó là Hồ sơ Ứng cử của các Ông :
* NGUYỄN VĂN THÀNH , sinh ngày 9 tháng 4 năm 1947
Ứng cử vào chức vụ Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng người Việt Tự-do Utah
* NGUYỄN THI ÂN , sinh ngày 10 tháng 8 năm 1945
Ứng cử vào chức vụ Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Cộng đồng người Việt Tự-do Utah

Hồ sơ của Liên danh nói trên được nạp tại Văn phòng Ban Tổ chức Bầu cử vào lúc 4.30 pm, ngày 07 tháng 12 năm 2013.
Vậy trân trọng xin thông báo đến toàn thể quí đồng hương người Việt tại Utah được biết, để chuẩn bị sẽ đi bỏ phiếu tín nhiệm (YES hay NO, vì chỉ có 1 liên danh), trong ngày Lễ hội TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP NGỌ, 2014, vào ngày Chủ nhật, 26 tháng 1-2014(tức ngày 26 tháng Chạp, Quí Tỵ), tại địa chỉ : Trường NORTH WEST MIDDLE SCHOOL, 1700 N, REDWOOD RD. – SALT LAKE CITY, UT 84116.

Salt Lake City, ngày 9 tháng 12 năm 2013
Thay mặt Ban Tổ Chức Bầu Cử
TRƯỞNG BAN: NGUYỄN THÁI ĐỆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s