Danh Sách Đợt 6 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

LOGO_NEW_WEB

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho

HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014

của Cộng Đồng Người Việt tại Utah:

81. VIETNAMESE ELDERLY MUTUAL ASSOCIATION OF UTAH: $50.00
82. ÔB Nguyễn Đình Đạo:  $50.00
83. ÔB Nguyễn Đình Hoà:  $20.00
84. ÔB Susie Mẫn & Glen Ahrens:  $50.00
85. ÔB Mạnh Nguyễn:  $50.00
86. Bà Lơ Trần:  $20.00
87. Ẩn danh:    $20.00
88. LA-CAI NOODLE HOUSE: $200.00
89. Thanh V Nguyen & Hong Cam Tran: $100.00
90. Ô. Nguyễn Thanh Mi:    $50.00
91. Ô. Nguyễn Văn Khải:   $50.00
92. Vương Ngọc Thành:    $50.00
93. Trịnh Văn Muôn:   $30.00
94. Đoàn Phi:   $50.00
95. Văn Công Lên:   $20.00
96. Nguyễn Thị Lan:  $5.00
97. CHÙA TAM BẢO:  $100.00
98. CHỢ TÂY ĐÔ:  $500.00
99. NHÂN VIÊN TẠI CLINICAL INNOVATIONS:  $245.00
100. Ẩn Danh:  $600.00
101. PHỞ HÒA:   $100.00
102. Ông Võ Sơn:   $50.00

UP-TO-DATE:  $9,750

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s