Danh Sách Học Sinh Xuất Sắc Được Tưởng Thưởng trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 – CĐ NVTD/UT

Có tất cả 66 Học sinh từ lớp 8 đến Đại Học Năm Thứ Nhất với điểm GPA từ 3.9 trở lên được tưởng thưởng trong trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah tổ chức ngày Chủ Nhật 26 tháng 1, 2014 tại trường Northwest Middle School.

Mỗi Học sinh sẽ lãnh bằng khen có chữ ký của Thống Đống Tiểu Bang và $50 hiện kim.

Được biết có tất cả 72 hồ sơ được gửi đến Hội Ðồng Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014.

Trang nhà Cộng Đồng xin gửi lời chúc mừng đến 66 em và gia đình.

Congratulations !!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s