Thi đấu Giải cờ tướng 2014

Buổi thi đấu Giải Cờ Tướng 2014 do Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah tổ chức sẽ diễn ra vào 2 ngày thứ Bảy và Chủ Nhật, 18 & 19 tháng 1 năm 2014 vào lúc 10 giờ sáng tại văn phòng cộng đồng (bên trong Latino Mall), 2470 S Redwood Rd. Suite 212, WVC, UT 84119.

Đồng hương muốn tham dự xin gọi: (801) 973-0789 hoặc (801) 879-7130.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s