BẦU CỬ BCH NHIỆM KỲ 2012-2014

LOGO_NEW_WEB

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN ĐƠN ỨNG CỬ VÀO CHỨC VỤ CHỦ TỊCH & PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT TỰ-DO UTAH (NHIỆM KỲ 2014-2016)

Ban Chấp Hành Cộng đồng người Việt Tự-do UTAH đương nhiệm trong nhiệm kỳ 2012-2014 sẽ chấm dứt nhiệm vụ của mình trong đầu năm 2014. Do thế, Ban Chấp hành CĐNVTD/UT nhiệm kỳ 2014-2016 phải được tổ chức bầu cử trong thời gian cuối năm 2013, đầu năm 2014.

BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ chúng tôi trân trọng xin thông báo đến toàn thể Quí đồng hương tại UTAH được biết về : THỂ THỨC & HỒ SƠ ỨNG CỬ, THỜI HẠN & ĐỊA ĐIỂM THU NHẬN ĐƠN ỨNG CỬ gồm như sau :

I. THỂ THỨC ỨNG CỬ & HỒ SƠ ỨNG CỬ

Chiếu Điều 8, Chương IV của Nội qui tổ chức CĐNVTD/UT :

1) Mọi người gốc Việt-Nam : * Công nhận tôn chỉ, mục đích qui định trong bản Nội qui CĐNVTD/UT. * Không can án. * Cư ngụ ít nhất là 12 tháng tại Utah (tính đến ngày nạp đơn ứng cử). * Phải là Thường trú nhân hợp pháp tại Hoa Kỳ. * Phải ít nhất là 25 tuổi (tính đến ngày nạp đơn ứng cử). * Không phân biệt nam, nữ, thành phần xã hội, đảng phái, tôn giáo,
Đều có quyền ứng cử vào chức vụ Chủ tịch & Phó Chủ tịch BCH/CĐNVTD/UT

2) Các Ứng cử viên sẽ ứng cử vào BCH/CĐNVTD/UT theo Liên danh 2 người là Chủ tịch và Phó Chủ tịch (có ghi rõ trong mẫu đơn ứng cử)

3) Mỗi Ứng cử viên phải nạp cho BTC/BC một hồ sơ Ứng cử gồm có :

  • a) Đơn Ứng cử
  • b) Phiếu Lý lịch cá nhân (mẫu Đơn và mẫu Phiếu Lý lịch được cấp phát không tại VP Ban Tổ chức Bầu cử, đặt tại VP Ban Chấp hành CĐNVTD/UT, số 2470 S. Redwood Rd., Suite 212, West Valley City, UT 84119 (trong khu LATINO MALL).
  • c) Bản sao thẻ Xanh hoặc bằng Quốc tịch và bằng Lái xe tại TB Utah.
  • d) Nạp lệ phí ứng cử : $ 50.00 (USD).

II. THỜI HẠN, NƠI THU NHẬN ĐƠN ỨNG CỬ & ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC

1) Nơi nhận Đơn ứng cử : Văn phòng của Ban Tổ chức Bầu cử đặt tại Văn phòng Ban Chấp hành CĐNVTD/UT, địa chỉ ghi bên trên.

2) Thời hạn nhận đơn Ứng cử là : 6 tuần lễ, từ thứ Hai, 28 tháng 10-2013 đến hết ngày Chủ nhật, 08 tháng 12-2013, mỗi ngày từ 10.00 am đến 6.00 pm. (Mỗi hồ sơ Ứng cử khi nạp sẽ được cấp giấy biên nhận có ghi rõ ngày và giờ nạp đơn).

3) Điện thoại BTC/BC xin gọi :

  • Văn phòng (801) 739-9701
  • Cell (801) 856-2659

Salt Lake City, ngày 16 tháng 10 năm 2013

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ : NGUYỄN THÁI ĐỆ

*Download Đơn Ứng Cử Ở ĐÂY

*Download Phiếu Lý Lịch Ứng Cử Viên Ở ĐÂY

LỊCH TRÌNH CÔNG TÁC VỀ “TỔ CHỨC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CĐNVTD/UT” – NHIỆM KỲ 2014-2016-

1. HỌP LẤY BIỂU QUYẾT CHUẨN THUẬNBAN TỔ CHỨC BẦU CỬ BAN CHẤP HÀNH CĐ/NVTD/UT NHIỆM KỲ 2014-2016: Ngày thứ Bảy, 05 tháng 10-2013 (tuần lễ thứ 17 trước ngày Bầu cử).

2. PHỎNG VẤN & MẠN ĐÀM VỚI BAN TC/BC, TRÊN CHƯƠNG TRÌNH VTO : Ngày thứ Bảy, 12 tháng 10-2013 (tuần lễ thứ 16 trước ngày Bầu cử).
Mời xem Phỏng vấn Ban Tổ Chức Bầu Cử


3. NHẬN ĐƠN ỨNG CỬ VIÊN LIÊN DANH CHỦ TỊCH & PHÓ CHỦ TỊCH BAN CHẤP HÀNH CĐNVTD/UT NHIỆM KỲ 2014-2016 :  Trong một thời gian là 6 tuần lễ, từ thứ Hai, 28 tháng 10-2013 (tuần lễ thứ 13 trước ngày Bầu cử) đến Chủ nhật, 08 tháng 12-2013 (tuần lễ thứ 8 trước ngày Bầu cử).

4. CÔNG BỐ CÁC LIÊN DANH ỨNG CỬ HỢP LỆ : Thứ Hai, 09 tháng 12-2013 (tuần lễ thứ 7 trước ngày Bầu cử).

5. VẬN ĐỘNG TRANH CỬ GIỮA CÁC LIÊN DANH ỨNG CỬ : Trong thời gian là 3 Tuần lễ, từ thứ Hai, 16 tháng 12-2013 (tuần lễ thứ 6 trước ngày Bầu cử) đến Chủ nhật, ngày 05 tháng 01-2014 (tuần lễ thứ 4 trước ngày Bầu cử). Các Liên danh có thể có những buổi gặp mặt nhau để tranh luận vận động tranh cử trước đồng hương.

6. NGÀY BẦU CỬ : Ngày Bầu cử được qui định là ngày tổ chức LỄ HỘI TẾT NGUYÊN ĐÁN CỦA NĂM MỚI. Ngày và địa điểm tổ chức Lễ hội Tết nguyên Đán GIÁP NGỌ, 2014 sẽ được thông báo sau.

Đồng hương đến dự Lễ hội Tết Nguyên Đán khi vào cửa sẽ bỏ phiếu từ 9.00 am, đến 12.00 pm đóng thùng phiếu để kiểm phiếu.

7. CÔNG BỐ LIÊN DANH ĐẮC CỬ : Liên danh đắc cử sẽ được công bố ngay trong ngày Lễ hội Tết Nguyên Đán hôm đó.

Salt Lake City, ngày 10 tháng 10 năm 2013

TM BAN TỔ CHỨC BẦU CỬ

TRƯỞNG BAN : NGUYỄN THÁI ĐỆ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s