Danh Sách Học Sinh Xuất Sắc Được Tưởng Thưởng trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 – CĐ NVTD/UT

Có tất cả 66 Học sinh từ lớp 8 đến Đại Học Năm Thứ Nhất với điểm GPA từ 3.9 trở lên được tưởng thưởng trong trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah … Continue reading