Danh Sách Học Sinh Xuất Sắc Được Tưởng Thưởng trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 – CĐ NVTD/UT

Có tất cả 66 Học sinh từ lớp 8 đến Đại Học Năm Thứ Nhất với điểm GPA từ 3.9 trở lên được tưởng thưởng trong trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah … Continue reading

Danh Sách Đợt 6 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading