We are so proud of you, Miss United Nations USA 2013!

Cô Rosie Nguyễn, 23 tuổi, sinh viên trường Đại Học Utah ngành Truyền Thông , đồng thời cũng là Miss United Nations USA 2013 và Á Hậu 2 trong cuộc thi  Hoa Hậu Áo Dài Utah do Ban Chấp Hành Cộng Đồng … Continue reading