Câu chuyện của các Thí Sinh Hoa Hậu Áo Dài Utah 2014

Two years ago, a new group of women met through the Miss Vietnam Utah 2012 program “Hai năm trước, một nhóm thiếu nữ gặp nhau qua kỳ thi Hoa Hậu (Áo Dài) Việt Nam Utah 2012 But in the end, … Continue reading

Danh Sách Đợt 6 Mạnh Thường Quân Yểm Trợ Hội Xuân Giáp Ngọ 2014

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014 của Cộng Đồng Người Việt tại … Continue reading