Danh Sách Học Sinh Xuất Sắc Được Tưởng Thưởng trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 – CĐ NVTD/UT

Có tất cả 66 Học sinh từ lớp 8 đến Đại Học Năm Thứ Nhất với điểm GPA từ 3.9 trở lên được tưởng thưởng trong trong Hội Xuân Giáp Ngọ 2014 do Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah … Continue reading

CẬP NHẬT v/v Tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014

Kết thúc thời hạn nhận đơn tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014, Hội Đồng Tuyển Chọn cho biết đã nhận được tổng cộng 72 hồ sơ. Bản Tin Cộng Đồng sẽ có kết quả và hình ảnh học sinh … Continue reading