Tuyển chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014

Phát thưởng học sinh xuất sắc 2013 trong lễ hội Xuân Quý Tỵ, Cộng đồng Người Việt Tự Do Utah.

Phát thưởng học sinh xuất sắc 2013 trong lễ hội Xuân Quý Tỵ, Cộng đồng Người Việt Tự Do Utah.

THÔNG BÁO
V/v Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014

Kính Gửi Phụ Huynh Học Sinh:

Nhằm mục đích nâng cao tinh thần hiếu học và khuyến khích sự phát triển của tuổi trẻ Việt Nam trên con đường học vấn, Cộng Ðồng Việt Nam Tự Do Utah và Ban Tổ Chức Mừng Xuân Giáp Ngọ sẽ tổ chức phần Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014 cho tất cả học sinh từ lớp 8 đến đại học năm thứ nhất. Các điều kiện được tuyển chọn như sau:

1) Phải là học sinh có nguồn gốc Việt Nam, dù sanh ở trong nước hoặc tại hải ngoại

2) Phải là học sinh đang học lớp 8 đến Ðại Học Năm Thứ Nhất

3) Phải có học bạ của năm vừa qua (2012-2013)

4) Phải có điểm trung bình từ 3.90 trở lên. (Hội Ðồng Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014 sẽ lấy điểm trung bình [GPA] của toàn năm học vừa qua)

5) Phải là học sinh thường trú ở Utah trong năm qua

6) Học sinh phải có mặt trong ngày lễ Tết Nguyên Đán và 1 ngày tập dượt để đủ điều kiện nhận tiền thưởng $50 và giấy khen.

7) Ðể cho phần Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc được công bằng và có giá trị đến các học sinh tham gia, tất cả đơn xin sẽ gửi về văn phòng Cộng Ðồng theo địa chỉ trong đơn.
Tất cả các đơn xin sẽ được xét qua bởi Hội Ðồng Tuyển Chọn do Ban Tổ Chức Tết Canh Dần 2014 Chỉ Ðịnh và Ủy Nhiệm, cùng với sự hỗ trợ của Ban Chấp
Hành Cộng Ðồng.
Thời hạn chót nhận đơn phải có con dấu của bưu điện là ngày 16 tháng 12 năm 2013. Kết quả của những học sinh được tuyển chọn sẽ thông báo lên Ban Tổ Chức Tết và sẽ được phát thưởng trong dịp Lễ Tết Nguyên Ðán năm nay, 26 tháng 1 năm 2014.
Tên và hình các học sinh được tuyển chọn sẽ được đăng lên báo cộng đồng, hoặc các phương tiện truyền thanh/truyền hình khác.

Hội Ðồng Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014 kính mong quý vị Phụ Huynh Học Sinh hết sức quan tâm và khuyến khích con em tham gia vào chương trình này. Các phần thưởng có thể khiêm tốn về mặt vật chất, tuy nhiên, về mặt tinh thần thì đây là một sự khuyến khích quí báu và rất có ý nghĩa trong sự học và tương lai của các em học sinh.

Tương lai của Cộng Ðồng Việt Nam tại Utah nằm trong tay các em, những người trẻ đang dấn thân trên con đường học vấn. Vì vậy, chúng tôi tha thiết mong được Quý Phụ Huynh Học Sinh hết sức giúp đỡ để Hội Ðồng Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc 2014 hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được Cộng Ðồng giao phó.

Ðơn xin quý vị có thể lấy ở Văn Phòng Cộng Ðồng, tất cả những quầy chợ Việt Nam, hoặc hoặc trên mạng lưới http://www.vietnameseutah.org sau ngày 10 tháng 11 năm 2013.

Xin cảm ơn Quý Phụ Huynh Học Sinh.

T/M Hội Ðồng Tuyển Chọn Học Sinh Xuất Sắc – 2014

Nguyễn Văn Cường

Đính kèm:

CLICK TO DOWNLOAD Qualification and Instruction to Participate in
the Vietnamese Outstanding Academic Achievement Award

CLICK TO DOWNLOAD The Vietnamese Outstanding Academic Achievement Award Application – 2014

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s