Về CĐ NVTD/UT

LOGO_NEW_WEB

Phương Châm:

 • Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Utah được thành lập nhằm mục đích bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc Việt qua các chương trình sinh hoạt được tổ chức thường niên như Lễ Hội Mừng Xuân, Giỗ Tổ Hùng Vương, Tưởng Niệm 30 tháng Tư Đen, Tết Trung Thu, vân vân.
 • Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Utah phối hợp với các đoàn thể người Việt khác và các đoàn thể bạn cùng trao đổi, học hỏi, chia sẻ, và thông cảm trong tinh thần đoàn kết , trao đổi văn hóa để mang lại lợi ích phát triển chung cho cộng đồng.

Ban Chấp Hành:

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah nhiệm kỳ 2012-2014 gồm có:

 • Chủ Tịch: Trần Hoàng Hữu
 • Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Nguyễn Mai Trinh
 • Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Susie Mẫn Ahrens (thay Ô. Võ Quốc Tuấn)
 • Tổng Thư Ký: Đoan Quỳnh
 • Thủ Quỹ: Nguyễn Thị Kim Hoa
 • Ủy Viên Văn Hóa: Nguyễn Mai Phương
 • Ủy Viên Tài Chánh: Susie Mẫn Ahrens

Ban Chấp Hành có nhiệm kỳ 2 năm, được bầu theo thể thức liên danh gồm Chủ Tịch và Phó Chủ Tịch, được chọn qua cuộc bầu phiếu trực tiếp và kín của Đồng hương tham dự trong ngày tổ chức Tết Cộng Đồng Việt Nam tại Utah.

Ông Trần Hoàng Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah Nhiệm Kỳ 2012-2014

Ông Trần Hoàng Hữu, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah Nhiệm Kỳ 2012-2014

- Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah nhiệm kỳ 2012-2014 và Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) - Từ trái sang: Ông Nguyễn Thi Ân (HĐGS) ; Ông Nguyễn Văn Thành (HĐGS), Ông Lê Xuân Mai (HĐGS) ; Ông Nguyễn Thái Đệ (Chủ tịch HĐGS 2013-2015) , Ông Phạm Trọng Nghĩa (HĐGS) , Ông Phan Công Tôn ( Chủ tịch HĐGS 2010-2011) , Ông Võ Quốc Tuấn (Phó Chủ Tịch Cộng Đồng NVTDUT) ; Bà Nguyễn Kim Hoa (Thủ Quỹ), Bà Susie Mẫn Arhens (Ủy Viên Tài Chánh) ; Bà Nguyễn Mai Phương (Ủy Viên Văn Hóa), Cô Đoan Quỳnh (Thư Ký)

– Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah nhiệm kỳ 2012-2014 và Hội Đồng Giám Sát (HĐGS) – Từ trái sang: Ông Nguyễn Thi Ân (HĐGS) ; Ông Nguyễn Văn Thành (HĐGS), Ông Lê Xuân Mai (HĐGS) ; Ông Nguyễn Thái Đệ (Chủ tịch HĐGS 2013-2015) , Ông Phạm Trọng Nghĩa (HĐGS) , Ông Phan Công Tôn ( Chủ tịch HĐGS 2010-2011) , Ông Võ Quốc Tuấn (Phó Chủ Tịch Cộng Đồng NVTDUT) ; Bà Nguyễn Kim Hoa (Thủ Quỹ), Bà Susie Mẫn Arhens (Ủy Viên Tài Chánh) ; Bà Nguyễn Mai Phương (Ủy Viên Văn Hóa), Cô Đoan Quỳnh (Thư Ký)

Hội Đồng Giám Sát:

Nhiệm kỳ của Hội Đồng Giám Sát là 2 năm, có thời gian “gối đầu” (overlap) là 1 năm so với nhiệm kỳ của Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah.

Hội Đồng Giám Sát nhiệm kỳ 2013-2015 gồm có:
– Ông Nguyễn Thái Đệ , Chủ Tịch
– Ông Phạm Trọng Nghĩa
– Ông Nguyễn Văn Thành
– Ông Nguyễn Thi Ân
– Ông Lê Xuân Mai

Trang nhà:

 • Trang nhà Cộng đồng Người Việt Tự Do Utah ở địa chỉ, vietnameseutah.org hoặc nguoivietutah.org và tờ Bản Tin phát hành mỗi ngày 1 và 15 hằng tháng – qua mạng lưới Internet – hơn 5 năm nay đã và tiếp tục chuyển tải những thông báo, tin tức sinh hoạt cộng đồng đến với cư dân Việt tại Utah, cũng như mang tin tức khắp nơi về với Đồng Hương.

Từ tháng 6, 2011, Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah rất hãnh diện có thêm chưong trình TRUYỀN HÌNH ONLINE VTO được phát hình đều đặn trên TRANG NHÀ vào mỗi thứ Hai với đầy đủ Tin Tức, Sinh Hoạt, Phóng Sự Cộng Đồng Việt Utah, Tin Tức khắp nơi cùng những chương trình văn nghệ đặc sắc với sự góp mặt của Anh Chị Em nghệ sĩ tại địa phương.

Sáng lập, Điều Hành & Biên tập của VTO là ông Nguyễn Đình Liên – với sự trợ giúp thiện nguyện và nhiệt tình của các Xướng Ngôn Viên: Đình Phương, Mai Trinh, Đoan Quỳnh, Ngọc Hà, Thụy Chinh, Minh Toàn, Lyna Hồ, Mỹ Phương và Nhật Kha.

Ông Nguyễn Đình Liên (áo vest), sáng lập và điều hành VTO, cùng các Xướng Ngôn Viên trong buổi ra mắt 2 năm thành lập VTO, Nov 2, 2013. Xướng ngôn viên (từ trái sang): Mai Trinh, Ngọc Hà, Thụy Chinh, Đình Phương, Lyna Hồ, Đoan Quỳnh và Mỹ Phương.

Ông Nguyễn Đình Liên (áo vest), sáng lập và điều hành VTO, cùng các Xướng Ngôn Viên trong buổi ra mắt 2 năm thành lập VTO, Nov 2, 2013.
Xướng ngôn viên (từ trái sang): Mai Trinh, Ngọc Hà, Thụy Chinh, Đình Phương, Lyna Hồ, Đoan Quỳnh và Mỹ Phương.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s