Mạnh Thường Quân

LOGO_NEW_WEB

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do Utah

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Quý Mạnh Thường Quân, Quý Cơ Sở Thương Mại sau đây đã yểm trợ cho

HỘI XUÂN GIÁP NGỌ 2014

của Cộng Đồng Người Việt tại Utah:

 1. Ô.B. Nguyễn Thái Đệ $100.00
 2. Ô.B Nguyễn Văn Thành $100.00
 3. Ô.B. Phạm Trọng Nghĩa $100.00
 4. Ô.B. Nguyễn Thi Ân $100.00
 5. Ô.B. Lê Xuân Mai $50.00
 6. Ô.B. Nguyễn Thái Bảo $50.00
 7. Ô.B. Vô danh $50.00
 8. Ô.B. Nguyễn Anh Linh $50.00
 9. Ô.B. Nguyễn Thái Đạt $50.00
 10. Ô.B. Nguyễn Thái Vinh $50.00
 11. Ô.B. Nguyễn Thái Quang $50.00
 12. MAY’S TRAVEL & SERVICES $50.00
 13. WEST VALLEY AUTO REPAIR $100.00
 14. KIM LONG MARKET $500.00
 15. Ô.B. Ngô Văn Cứ $100.00
 16. PHỞ TÂY HỒ $100.00
 17. Ô.B. Võ Viết Pháp $50.00
 18. Nhà văn Nguyễn Tấn Ích $20.00
 19. Ô.B. Trần Công $50.00
 20. Ô.B. Lê Văn Thọ $50.00
 21. Ô.B. Trần Văn Kha $100.00
 22. Ô.B. Đặng Văn Giúp $50.00
 23. Ô.B. Dương Tùng $50.00
 24. Nha sĩ Lê Thiên Kiều $200.00
 25. Ô.B Đại Nguyễn $50.00

Tổng cộng Đợt 1: $2,220.00

(Cập nhật ngày 16 tháng 11, 2013)

DANH SÁCH ĐỢT 2

Danh Sách Đợt 3

Danh Sách Đợt 4

Danh Sách Đợt 5

Danh Sách Đợt 6

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s